Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente

Teléfono: 640 831 951sepypna@sepypna.com
Domicilio social: C/ Sta. Isabel, 51 - 28012 Madrid
Aula formación: C/ Montesa, 35 - 28006 Madrid

2016-03-15 Documento Plataforma de defensa de l’atenció pública en salut mental

Descargar documento

LA SITUACIÓ ACTUAL EN L’ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL: RETALLADES I MODEL

Grup de treball 1.

Plataforma de defensa de l’atenció pública en salut mental

Han participat en la discussió i elaboració del document: Ferran Ferrer, Teresa Morandi, Xavier Nebot, Assun Reyes, Joan Tremoleda, Claudia Vasquez, Àngels Vives i Francesca Zapater. Redactors: Joan Tremoleda i Francesca Zapater.

Subir