Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente

Teléfono: 640 831 951sepypna@sepypna.com
Domicilio social: C/ Sta. Isabel, 51 - 28012 Madrid
Aula formación: C/ Montesa, 35 - 28006 Madrid

2012-02-21 Barcelona. Debate entre educadores y psicoanalistas. SEP

SOCIETAT ESPANYOLA DE PSICOANÀLISI

La Societat Espanyola de Psicoanàlisi – SEP organitza aquest diàleg amb el propòsit de promoure i oferir un intercanvi entre els mestres i els professionals que eduquen els alumnes durant l’etapa de l’adolescència, i els professionals de la salut mental que els tractem en alguns casos degut a situacions conflictives.
ü      De quines situacions parlem?
ü      Què considerem conflicte?
ü      Amb quina problemàtica es troben avui els professors i l’escola?
ü      Com i per què els adolescents acudeixen a la consulta?
ü      Qui i com se n’assabenta i demana ajuda?

Aquestes i moltes altres preguntes són les que tractarem de posar sobre la taula i comentar en aquest intercanvi que proposem.

US CONVIDEM A TOTS A PARTICIPAR EN AQUESTA ESCOLTA RECÍPROCA

Societat Espanyola de Psicoanàlisi
Alacant, 27 ent. C
08022 Barcelona
tel/fax: 93 212 58 39
www.sep-psicoanalisi.org

Subir